Podziękowanie za udział w szkoleniach Koluszki

infor o wspolfin aktyw

 

Zakończono 2 tygodniowy cykl szkoleń z przedsiębiorczości realizowanych dla Fundacji Aktywizacja w Koluszkach.

Szkolenie przeprowadzone było w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich małomiasteczkowych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna oraz Działania 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Podziałanie 1.3.6 PFRON - projekty systemowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie dziękuję za bardzo aktywny udział w szkoleniach oraz wzorową ocenę naszej pracy.

 

 

  • koluszki