Zapraszamy na 2 tematyczne szkolenia: ”Teraz JA! - moja własna firma” oraz "Analiza finansowa i doradztwo inwestycyjne"

Przedstawiamy ofertę szkoleń na kwiecień 2015r.

 •  

  Serdecznie zapraszamy na dwa profesionalne szkolenia które odbędą się w kwietniu 2015r. 

   


   

  Szkolenie 1: Teraz Ja - Moja własna firma (tematyka związana z rozpoczynaniem własnej działności gospodarzcej.)

   

  Skrócony opis szkolenia

  W zakres tematyczny szkolenia wchodzą zagadnienia związane z 
  1. Pozyskiwanie funduszy na start i rozwój firmy
  2. Podstawy prognozowania sprawozdań finansowych
  3. Projekt inwestycyjny - biznesplan
  4. Marketing i reklama
  5. Planowanie strategiczne

  CENA: 99 zł BRUTTO za os.

  Zgłoszenia:

  Szkolenie 2: Analiza finansowa i doradztwo inwestycyjne

   

  Przybliżony zakres zagadnień w ramach szkolenia:
  • Przedstawienie podstawowej struktury studium wykonalności (analiza otoczenia społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem dokumentów strategicznych oraz analiza ekonomiczno- finansowa, ze szczególnym naciskiem na stosowanie odpowiedniego języka projektowego, słów-kluczy)
  • Logika i chronologia pracy nad studium wykonalności
  • Analiza finansowa w ramach studium wykonalności
  • Tworzenie komputerowego modelu finansowego projektu w arkuszu kalkulacyjnym
  • Sprawozdawczość finansowa (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących pełną księgowość)
  • Analiza ekonomiczna projektów (analiza kosztów i korzyści, szacowanie wskaźników)
  • Analiza ryzyka
  • Tworzenie zaawansowanych biznesplanów

  CENA: 299 zŁ BRUTTO za os.

  Zgłoszenia:

  http://www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenie-analiza_finansowa_i_doradztwo_inwestycyjne,sz,694488.html

   

  Serdecznie zapraszmay!