Baza wiedzy

Baza Wiedzy

Poniżej znajdują się materiały edukacyjne prezentujące wiedzę oraz dobre praktyki w obszarach istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy. Mamy nadzieję, że przyczynią się one do pogłębienia Państwa wiedzy z zakresu zarządzania i zainspirują do wprowadzenia proponowanych rozwiązań w życie.

Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 1. Dobre praktyki budowania i wdrażania strategii w mikro, małych i średnich firmach

  pobierz plik (771kB)

 2. Zarządzanie innowacyjne - grupa ptwarcia, a misja, wizja i cele

          pobierz plik (753kB)

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 1. Vademecum z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

  pobierz plik (15 435kB)

 2. Podręcznik dobrych praktyk w zakresie wdrażania systemów Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  pobierz plik (14 129kB)

 3. Vademecum szkoleniowe dla przedsiębiorców MŚP

  pobierz plik (5 029kB)

 4. Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach

  pobierz plik (3 287kB)

 5. Broszury informacyjne dot. zarządzania wiekiem:
  • Rekrutacja i selekcja – broszura informacyjna

   pobierz plik (2 759kB)

  • Kształcenie ustawiczne – broszura informacyjna

   pobierz plik (2 717kB)

  • Rozwój kariery zawodowej – broszura informacyjna

   pobierz plik (2 748kB)

  • Elastyczne formy zatrudnienia – broszura informacyjna

   pobierz plik (2 731kB)

  • Ochrona i promocja zdrowia – broszura informacyjna

   pobierz plik (2 625kB)

  • Przesunięcia między stanowiskami – broszura informacyjna

   pobierz plik (2 281kB)

  • Kończenie zatrudnienia – broszura informacyjna

   pobierz plik (2 717kB)

  • Zarządzanie wiekiem – broszura informacyjna

   pobierz plik (3 374kB)

 6. Raporty z badań dot. zarządzania wiekiem:
  • Raport analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

   pobierz plik (868kB)

  • Raport Prawne i finansowe uwarunkowania zarządzania wiekiem w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

   pobierz plik (930kB)

  • Raport Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach polskich oraz innych krajów UE

   pobierz plik (829kB)

  • Raport przegląd badań i publikacji dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach

   pobierz plik (843kB)

 7. Vademecum z zakresu zarządzania wiekiem

  pobierz plik (2 811kB)

 8. Zbiór narzędzi do zarządzania wiekiem

  pobierz plik (148kB)

 9. Zarządzanie zespołem

          pobierz plik (689kB)

Zarządzanie firmami rodzinnymi

 1. Moja historia, moja firma – portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych

  pobierz plik (7 280kB)

 2. Firma w rodzinie, czy rodzina w firmie – metodologia wsparcia firm rodzinnych

  pobierz plik (3 124kB)

Materiały dla trenerów biznesu

 1. Podręcznik trenera opracowany w ramach projektu pt. „Szkoła Trenerów Biznesu FRDL”   

  pobierz plik (6 425kB)

 2. Materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu pt. „Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu FRDL i Laboratorium Psychoedukacji”
 3. Materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu pt. „Akademia Trenerów Biznesu”
  • Analiza potrzeb szkoleniowych i plan szkoleń

   pobierz plik (1 515kB)

  • Cechy charyzmatycznego trenera sprzedaży

   pobierz plik (233kB)

  • Charakterystyka najważniejszych kompetencji trenerskich

   pobierz plik (485kB)

  • Nowy samochód – case study dla trenera

   pobierz plik (382kB)

  • Określenie celów szkolenia przez trenera

   pobierz plik (320kB)

  • Przykładowe arkusze oceny szkolenia

   pobierz plik (400kB)

  • Styl uczenia się – test

   pobierz plik (396kB)

  • Techniki wspomagające badanie potrzeb szkoleniowych

   pobierz plik (446kB)

 4. Materiały szkoleniowe opracowane w  ramach projektu pt. „Szkoła Trenerów Kadry dla Społeczeństwa Uczącego się 2”

  pobierz plik (1 721kB)

 5. Materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu pt. „Skuteczny Trener: Kreatywność – Zmiana –Efektywność”
 6. Kwartalnik opracowany w ramach projektu pt. „Skuteczny Trener: Kreatywność – Zmiana – Efektywność”

  pobierz plik (4 522kB)

Różne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

1. Negocjacje w biznesie

          pobierz plik (411kB)

2. Skuteczny plan promocji

          pobierz plik (418kB)

3. Czas na e-Biznes. Jak zaistnieć w Internecie

  pobierz plik (506kB)

4. Kultura biznesu

   pobierz plik (533kB)

5. Księgowość w działalności mikro i małych przedsiębiorstw

   pobierz plik (3 302kB)

6. Profesjonalne techniki sprzedaży

   pobierz plik (1 117kB)

7. Profesjonalne techniki sprzedaży dla zaawansowanych

   pobierz plik (1 125kB)

8. Sztuka pozyskania i utrzymania klienta

   pobierz plik (350kB)

9. Kompleksowa obsługa klienta

   pobierz plik (436kB)

10. Obsługa klientów, kontrahentów oraz partnerów zagranicznych w języku angielskim

   pobierz plik (216kB)

11. Zasady profesjonalnej korespondencji służbowej w języku angielskim

   pobierz plik (491kB)

12. Business Travel – Zagraniczne Podróże Służbowe

   pobierz plik (581kB)

 

Publikacje zostały wypracowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Źródło: http://www.parp.gov.pl/index/index/2610