Doradztwo korporacyjne

corporation

W konsorcjum z naszymi partnerami oferujemy Klientom asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej z sektora MŚP zdefiniowaną, jako pakiet usług doradczych.
W konkurencyjnej cenie Klient otrzymuje usługi w zakresie:

 • A) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  Pełna ewidencja w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w szczególności:

  •     księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
  •     prowadzenie:
  1.         ewidencji dla potrzeb VAT
  2.         ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
  •     sporządzanie:
  1.         niezbędnych ewidencji i deklaracji.

  B) Księgi rachunkowe

  •     Pełna ewidencja finansowo - księgowa w oparciu o przepisy prawa bilansowego;
  •     Opracowanie zakładowych zasad ( polityki ) rachunkowości;
  •     prowadzenie:
  1.         ewidencji dla potrzeb VAT
  2.         ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
  •     sporządzanie:
  1.         sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa zgodna z ustawą o rachunkowości)
  2.         i innych niezbędnych dokumentów

  C) Doradztwo podatkowe

  •     Informacje na temat zmian w przepisach podatkowych;
  •     opinie podatkowe;
  •     konsultacje podatkowe;
  •     stały nadzór podatkowy;
  •     analizy podatkowe planowanych przedsięwzięć;
  •     optymalizacja podatkowa (np. wybór formy opodatkowania w zależności od zakresu i rodzaju działalności gospodarczej).

  D) Serwis kadrowy – ZUS i sprawy pracownicze
  Sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców oraz rozliczeń z ZUS:

  •     Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz kart zasiłkowych/zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyński,
  •     sporządzanie deklaracji ZUS,
  •     przygotowanie przelewów rozliczeń z ZUS
  •     rozliczenia roczne pracowników (PIT 40) oraz informacje PIT 11/8B, a także zaświadczenia dla pracowników do innych instytucji zgodnie z zapotrzebowaniem
  •     Dostarczanie pełnego pakietu dokumentów kadrowych dla nowozatrudnionych Pracowników.
  •     Inne dokumenty niezbędne przy zatrudnianiu pracowników

   

  Ponadto oferujemy usługi z zakresu controllingu personalnego i projektowania systemu wynagrodzeń.

 • Nasza pomoc świadczona jest w oparciu o standardy Krajowej Sieci Usług PARP

  Zrzut ekranu 2014-10-16 o 22.24.11

  W oparciu o standardy Krajowej Sieci Usług KSU (PARP). Dobieramy optymalne rozwiązania do potrzeb i charakterystyki każdego Klienta. Współpracę opieramy na ciężkiej pracy i zasadach fair play. Jesteśmy Twoim prawdziwym Partnerem w Biznesie!

 • Potrzebujesz pomocy? Zapytaj nas o szczegóły tel. 500 329 629 lub biuro@project-partners.com.pl